Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach którego można zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja do projektu trwa od czwartku, 30 maja do 5 czerwca 2019 r.

Punkty Kontaktowe czynne są w czasie trwania naboru w godzinach od 12 .00 do 17.00.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w punktach kontaktowych oraz na stronie projektu http://www.pakd.pl/tskw.

W ramach naboru można skorzystać z dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe) w wysokości:

– dla osób pracujących max. 87,19%,

– dla osób niepracujących max. 94,31%.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztową tradycyjną (liczy się data i godzina wpływu do Punktu Kontaktowego) lub mailowo dla osób z niepełnosprawnościami na wskazane Punkty Kontaktowe prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny w zakładce http://www.pakd/tskw/dokumenty

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.