Uroczystości patriotyczne w Wujskiem

Aktualności

Dnia 11 października 2018 r w Kościele Parafialnym w Wujskiem odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Załużu, Sołectwo wsi Wujskie, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Wujskiem wspólnie, aby godnie uczcić to wyjątkowe święto zaprosili posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, przedstawicieli Gminy Sanok w osobach Wójt Anny Hałas i z-cy Wójta Pawła Wdowiaka, przedstawicieli Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku – Panią Martę Muszyńską i ks. Jacka Michno, dyrektorów szkół Gminy Sanok, przedstawicieli Policji, Lasów Państwowych, mieszkańców wsi Wujskie i Załuż.

Program uroczystości, w którym kolejnymi punktami było: odsłonięcie tablicy pamiątkowej, uroczysta msza oraz spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Załużu był swoistą lekcją historii, lekcją współczesnego patriotyzmu, która miała na celu pokazanie jak ważna w dzisiejszych czasach jest jedność i współpraca, gdyż tylko poprzez wspólne działanie jesteśmy w stanie utrzymać to, co najważniejsze – niepodległość.

Uroczystość patriotyczna została zorganizowana w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.