Uwaga Wnioskodawcy !!!

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu planuje przeprowadzenie naboru w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu działań: Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. Nabór wniosków w ramach tych działań planowany jest w dniach od 29 marca 2012r. do 27 kwietnia 2012r.

W dniach 16-17 marca 2012r. planowane jest szkolenie wraz z warsztatami dotyczącymi pisania wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów. Szkolenie zorganizowane zostanie w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku. Zainteresowanych udziałem w niniejszym szkoleniu prosimy o zgłaszanie się osobiście do Biura LGD Dolina Sanu lub telefonicznie pod nr tel. 13 49 406 49 do dnia 09 marca 2012r.