Uwaga ! Zbiórka zdjęć archiwalnych

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację kolejnego, ciekawego przedsięwzięcia. Projekt pn. „Obrazki z historią w tle” polega na stworzeniu kolekcji 35 fotografii – widokówek opartych na historii, kulturze i tradycji Gminy Sanok.

Widoki urokliwych miejsc, których niejednokrotnie już nie ma lub wyglądają zupełnie inaczej, ciekawe zabytki architektury, chwile w życiu ludzi uchwycone i utrwalone na fotografiach. Chcemy ocalić od zapomnienia i jednocześnie upowszechnić najciekawsze „flesze” z życia podsanockiej wsi. Mamy nadzieję, że pocztówki stanowić będą wartość nie tylko kolekcjonerską ale też historyczną dla przyszłych pokoleń.

Na każdej kartce pocztowej znajdzie się kod QR skrywający historię postaci lub miejsca znajdującego się na fotografii. Takie rozwiązanie pozwoli w atrakcyjny i przystępny sposób połączyć 2 wymiary w działaniach promocyjnych – wymiar wirtualny z tym bardziej namacalnym, utrwalonym na papierze.

Zachęcamy i zapraszamy do włączenia się w naszą inicjatywę poprzez udział w zbiórce zdjęć archiwalnych wraz z korespondującą do nich treścią.
Kontakt w sprawie zbiórki:
tel. 13 465 56 580
e-mail: biuro@lgdodolinasanu.pl
Materiały zbieramy do 31.08.2022 r.

Inicjatywa jest wspófinansowana w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

A-+=