Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 14.30 w biurze LGD odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenie, wybór przewodniczącego i sekretarza.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (zmiany w Procedurze Oceny Wniosków, zmiany w Regulaminie Rady LGD).

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany limitu środków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej dla LGD Dolina Sanu.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.