Nie święci garnki lepią

W ostatnią sobotę w Pracowni Ginących Zawodów w Mrzygłodzie wystartowały pierwsze z cyklu warsztaty z zakresu ceramiki i garncarstwa. Zajęcia są organizowane w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego pn. „Historie gliną malowane …”.

Bogactwo zabytków, niepowtarzalny klimat, bliskość rzeki San i złoża gliny garncarskiej stanowią niepowtarzalny potencjał Mrzygłodu umożliwiający rozwój edukacji kulturalnej oraz turystyki. Projekt „Historie gliną malowane” ma na celu ocalenie przed zapomnieniem, zachowanie istotnych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.

Podawana z pokolenia na pokolenie legenda o początkach garncarstwa w Mrzygłodzie głosi, że flisacy zajmujący się m.in. transportem mazi wytapianej z pni jodły do jej przewiezienia potrzebowali odpowiednich pojemników. Ponieważ w okolicach Mrzygłodu znajdowały się pokłady gliny, zaczęto wykonywać i wypalać odpowiednie naczynia, co dało początek miejscowemu rzemiosłu.

 

 

A-+=