Warsztaty teatralne w ramach projektu „Niech połączy nas historia”

 W Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie (Gmina Sanok) odbywają się warsztaty teatralne przygotowujące do widowiska historycznego „Im twierdzą był każdy próg”.

Inscenizacja jest przekrojem przez najważniejsze wydarzenia historyczne na Ziemi Sanockiej, począwszy od Konfederacji Barskiej, na odzyskaniu Niepodległości w 1918r. skończywszy. Jest to też swoisty obraz społeczeństwa  tamtych lat – szlachta, chłopi, mieszczanie, bojownicy o wolność, społecznicy, politycy, intelektualiści i wreszcie cisi bohaterowie, o których nikt nie wspomniał na kartach historii. Akcja toczy się na „każdym progu” bo i na zamku, we dworze, w szkole i wiejskiej ubogiej chacie.  Wszystkie wątki i osoby łączy jedno –  Miłość do Ojczyzny i pragnienie wolności silniejsze niż zaborcze armie. Tak jak wtedy mieszkańców Ziemi Sanockiej  łączyła wspólna sprawa, tak i teraz niech połączy nas wspólna historia.

W widowisku udział bierze młodzież ze Strachociny, zarówno szkolna jak i studenci, rekonstruktorzy historyczni skupieni wokół pracowni Scutum i Amictus oraz członkowie TG Sokół w Sanoku. Na potrzeby widowiska przygotowywana jest scenografia i kostiumy.

 

Widowisko historyczne „Im twierdzą był każdy próg” powstaje w oparciu o scenariusz przygotowany przez zespół w skład którego weszli Agata Cecuła – nauczycielka i regionalistka, Paweł Skowroński – historyk oraz Alicja Pocałuń –Kierownik Biura LGD Dolina Sanu.