Ważna informacja dla beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, iż zmianie uległy dokumenty aplikacyjne do działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

– rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz
– rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.