Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam ! – nowy projekt LGD Dolina Sanu

Aktualności

28 czerwca 2019 roku członkowie zarządu Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Projekt pn. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!” realizowany będzie do końca roku. W ramach zadań zaplanowano szereg działań m.in. nagranie i emisja spotów edukacyjnych, kampanię informacyjno – edukacyjną w mediach lokalnych, utworzenie i wdrożenie lokalnego programu aktywizującego społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska a także szereg szkoleń dotyczących praw człowieka, bezpłatne spotkania z prawnikiem czy kurs samoobrony.

Projekt ma na celu wspieranie aktywności i szeroko pojętych działań informacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych a także podnoszenie świadomości społecznej, stanu wiedzy na temat zagrożeń i kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych. Na realizację działań Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 230 tys. zł.