Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam ! – nowy projekt LGD Dolina Sanu

28 czerwca 2019 roku członkowie zarządu Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitancjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Projekt pn. „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!” realizowany będzie do końca roku. W ramach zadań zaplanowano szereg działań m.in. nagranie i emisja spotów edukacyjnych, kampanię informacyjno – edukacyjną w mediach lokalnych, utworzenie i wdrożenie lokalnego programu aktywizującego społeczność do reagowania na niepożądane zjawiska a także szereg szkoleń dotyczących praw człowieka, bezpłatne spotkania z prawnikiem czy kurs samoobrony.

Projekt ma na celu wspieranie aktywności i szeroko pojętych działań informacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych a także podnoszenie świadomości społecznej, stanu wiedzy na temat zagrożeń i kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych. Na realizację działań Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 230 tys. zł.