Wynki oceny wniosków w ramach „Małych projektów” przez Radę LGD w dniu 08.07.2011r.

Aktualności

W załączeniu publikujemy uchwałę wraz z listą ocenionych operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu „małych projektów”.