Wyrazy współczucia

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrej oraz
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu”
Annie Kornasiewicz
 słowa otuchy oraz wyrazy głębokiego współczucia
po śmierci Taty

składają

Wójt Gminy Sanok wraz z pracownikami Urzędu, pracownicy Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy SAPO

A-+=