Zakończenie cyklu wykładów o Andrzeju Boboli w Strachocinie

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Katarzyny zakończyła projekt pn. „Realizacja cyklu wykładów pn. Święty Andrzej Bobola – patron Polski ze Strachociny”.  Celem projektu było zorganizowanie cyklu wykładów popularno- naukowych o Świętym Andrzeju Boboli. Wykłady realizowane były każdego 16 dnia miesiąca od czerwca 2018 do listopada 2018 roku. Projekt został dofinansowany w kwocie 7 tys. zł z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.