Zakończenie naboru Odnowa i rozwój wsi

Dnia 27 kwietnia 2012 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zakończyła nabór wniosków na działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Pula środków w obecnym naborze wynosiła 364 981,00 zł. Do biura LGD wpłynął 1 wniosek, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 364 981,00 zł. Lista wniosków dostępna poniżej.