ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW NA „MAŁE PROJEKTY”

 

 

 

 

Dnia 02.08.2013 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „małe projekty” przeprowadzony w ramach działania 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonego naboru do Biura LGD wpłynęło 14 wniosków o przyznanie pomocy na „małe projekty”.

 

 

A-+=