Zakończenie naboru wniosków

Aktualności

Dnia 17 maja 2011r. o godzinie 15.00 zakończył się nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. W ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wpłynęły 3 wnioski  o dofinansowanie, w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.