Zakończenie projektu „Sportowa Strachocina – realizacja potrzeb klubu sportowego poprzez zakup sprzętu”

Zakończył się projekt pn. „Sportowa Strachocina – realizacja potrzeb klubu sportowego poprzez zakup sprzętu”. Projekt napisany przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Górnik Strachocina uzyskał dofinansowanie z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Miał on na celu doposażenie klubu sportowego w samojezdną kosiarkę do trawy niezbędną do utrzymania murawy boiska sportowego. Dzięki dobrze utrzymanemu boisku możliwe jest przeprowadzanie treningów piłkarskich, rozgrywanie meczy, czy organizacja turniejów piłki nożnej. Dofinansowanie wyniosło 7 tys. zł.