Zakończono nabór wniosków na „małe projekty”

Aktualności

Dnia 27 kwietnia 2012 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zakończyła nabór wniosków na działanie „małe projekty”. Pula środków w obecnym naborze wynosiła 240 000zł. Do biura LGD wpłynęło 15 wniosków, na łączna kwotę wnioskowanego dofinansowania 305 388,76 zł. Pełna lista złożonych wniosków dostępna poniżej.