Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W związku z naborem wniosków  do działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortsw”  oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza na szkolenie.

Szkolenie obędzie się 6 września 2013 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy Sanok przy ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok (III piętro, sala nr 302).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa
pod numerem (13) 49 40 649

Program szkolenia nt. „Zasady przyznawania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

         Szkolenie dla mieszkańców i podmiotów z obszaru gmin:

Wiejskiej Sanok oraz Tyrawa Wołoska

   Organizator: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu                  

10.00-12.00

Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  (beneficjenci, zakres wniosków, koszty kwalifikowane).

  Realizacja  i rozliczanie wniosków

12.00-14.00

Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  (beneficjenci, zakres wniosków, koszty kwalifikowane).

  Realizacja  i rozliczanie wniosków

14.00-14.30

   Przerwa

14.30-16.00

   Podstawowe informacje o LGD Dolina Sanu

   Zasady wyboru projektów w LGD Dolina Sanu (obszar działania,

   rodzaj   wspieranych operacji, budżet LSR, omówienie celów Lokalnej

   Strategii Rozwoju, lokalnych kryteriów wyboru)

16.00  -17.00

 Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z
załącznikami oraz ekonomicznego planu operacji