Zaproszenie na szkolenie „Małe projekty w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu

 

zaprasza

potencjalnych beneficjentów (osoby fizyczne, także prowadzące działalność gospodarczą, rolników, jednostki samorządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje pozarządowe)

na

BEZPŁATNE SZKOLENIE

z zakresu
„Małe projekty  w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

Małe projekty to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy działania Dolina Sanu.

Pomoc ma formę zwrotu 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50 tyś.zł. Informacje na temat „małych projektów” oraz harmonogram szkolenia znajduje się na stronie www.lgddolinasanu.pl

Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2014 na  Sali narad Urzędu Gminy Sanok (III p. pokój 302)

ul. Kościuszki 23, początek o godz. 10:00

Celem szkolenia będzie praktyczne przygotowanie uczestników do aplikowania o środki w ramach w/w działania.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach  tegorocznego naboru  to  244 504,14.

Nabór trwa od 13 stycznia do 31 stycznia 2014r.

 

Więcej informacji na temat działania Małe Projekty  można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23  ( siedziba UG Sanok) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30 oraz pod numerem telefonu 13 49 40 649

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą do 9  stycznia 2014roku. 

pod numerem tel. 13 49 406 49

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!!

harmonogram_LGD Dolina Sanu 10_01_2014