Zaproszenie na szkolenie „Odnowa i rozwój wsi w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu

 

zaprasza

potencjalnych beneficjentów (jednostki samorządowe, instytucje kultury, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacje pozarządowe)

na

BEZPŁATNE SZKOLENIE

z zakresu
„Odnowa i rozwój wsi  w ramach Osi Leader 4 PROW 2007- 2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

Harmonogram szkolenia znajduje się na stronie www.lgddolinasanu.pl

Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2014 na  Sali narad Urzędu Gminy Sanok (III p. pokój 302)

ul. Kościuszki 23, początek o godz. 08:00

Celem szkolenia będzie praktyczne przygotowanie uczestników do aplikowania o środki w ramach w/w działania.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach  tegorocznego naboru  to  116 975,00.

Nabór trwa od 13 stycznia do 31 stycznia 2014r.

 

Więcej informacji na temat działania Odnowa i rozwój wsi  można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23  ( siedziba UG Sanok) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30 oraz pod numerem telefonu 13 49 40 649

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą do 9  stycznia 2014roku. 

pod numerem tel. 13 49 406 49

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!!!!

program szkolenia odnowa i rozwój wsi 1

A-+=